Integrovaná územní investice (ITI)

30.3.2015 0:00

Integrovaná územní investice (ITI) je obecně nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.

V Jihomoravském kraji je nositelem ITI statutární město Brno, které zpracovává Integrovanou strategii Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (IRS BMO). Informace o této strategii, záznamy z jednání pracovních skupin a výstupy ke stažení najdete zde.

Kontaktní osoby pro IRS BMO

Ing. Petr Šašinka, email: sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058

Ing. Bc. Roman Chmelař, email: chmelar.roman@brno.cz, tel.: 542 172 469

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.