Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu

19.5.2015 0:00

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina  poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury pro automobilovou, veřejnou, cyklistickou i pěší dopravu na území Jihomoravského kraje.

Složení PS pro dopravní infrastrukturu:

Instituce Člen Náhradník

Stránky

Odbor rozvoje dopravy KrÚ JMK

Ing. Rostislav Snovický
(garant pracovní skupiny)

snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Michal Franek

franek.michal@kr-jihomoravsky.cz

 www.kr-jihomoravsky.cz

ANNO JMK

Bc. Michal Lepka

lepkam@seznam.cz

Ing. Roman Dvořák

roman.dvorak@iol.cz

www.annojmk.cz
Statutární město Brno

Ing. Vladimír Bielko

bielko.vladimir@brno.cz

Ing. Zdeňka Šamánková

samankova.zdenka@brno.cz

www.brno.cz
Masarykova univerzita

Ing. Jiří Foltýn

foltyn@rect.muni.cz

Bc. Kristina Dvořáková

k.dvorakova@rect.muni.cz

www.muni.cz
KORDIS JMK

Ing. Květoslav Havlík

khavlik@kordis-jmk.cz

nenominován www.kordis-jmk.cz
České dráhy, a. s.

Bc. Jiří Sysel

sysel@gr.cd.cz

Ing. arch. Tomáš Neugebauer

neugebauer@rsm.cd.cz  

www.cd.cz
ÚRR Jihovýchod

Mgr. Richard Hubl

hubl@jihovychod.cz 

Mgr. Viktor Jaroš

jaros@jihovychod.cz

www.jihovychod.cz
Správa a údržba silnic JMK

Ing. Zdeněk Komůrka

zdenek.komurka@susjmk.cz, susjmk@susjmk.cz

nenominován     www.susjmk.cz
Zástupce soukromých dopravců

Ing. Petr Kužma

kuzma@bors.cz

nenominován www.bors.cz
Krajský cyklokoordinátor

Ing. Jaroslav Keprt

keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.cyklo-jiznimorava.cz
Centrum dopravního výzkumu

Ing. Petr Šenk, Ph.D.

petr.senk@cdv.cz

nenominován www.cdv-brno.cz
SŽDC

Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

brejcha@szdc.cz

Ing. Aleš Zeman

zemana@szdc.cz

www.szdc.cz

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.