Pracovní skupina pro životní prostředí

19.5.2015 0:00

Pracovní skupina pro životní prostředí byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina bude v programovém období 2014-2020 projednávat zejména projekty připravované do Operačního programu životní prostředí. Bude rovněž platformou pro diskuse týkající se udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje.

Složení PS pro životní prostředí:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor životního prostředí KrÚ JMK

Ing. František Havíř
(garant pracovní skupiny)

havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

nenominován

www.kr-jihomoravsky.cz

ÚRR Jihovýchod

Mgr. Richard Hubl

hubl@jihovychod.cz

Mgr. Viktor Jaroš

jaros@jihovychod.cz

www.jihovychod.cz
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Mgr. Libor Opluštil

libor.oplustil@rrajm.cz

Ing. Miroslav Legner

miroslav.legner@rrajm.cz

www.rrajm.cz
Statutární město Brno

Ing. Martin Vaněček

vanecek.martin@brno.cz

Ing. Hana Zahradníčková

zahradnickova.hana@brno.cz

www.brno.cz
ANNO JMK

Ing. Vilém Jurek

vilem.jurek@rezekvitek.cz

Mgr. Ing. Petr Ledvina

petr.ledvina@veronica.cz

www.annojmk.cz
Masarykova univerzita

Ing. Jiří Foltýn

foltyn@rect.muni.cz

nenominován www.muni.cz
Obec Vedrovice

Richard Janderka

starosta@vedrovice.cz

nenominován www.vedrovice.cz
Krajská hygienická stanice Brno

Ing. Miroslav Staněk

miroslav.stanek@khsbrno.cz

nenominován www.khsbrno.cz
Regionální agrární komora

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

rak@rakjm.cz

nenominován www.kisjm.cz
Český hydrometeorologický ústav, pracoviště Brno

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

roznovsky@chmi.cz

nenominován www.chmibrno.org
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Ing. Michal Štefl

Stefl-Michal@komora.cz, khkjm@khkjm.cz

nenominován www.khkjm.cz
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Ing. Jiří Novák

novak@vasgr.cz

nenominován

www.vodarenska.cz

Povodí Moravy, s. p.

Ing. Miroslav Foltýn

foltyn@pmo.cz

Dr. Ing. Antonín Tůma

sekretariatrsp@pmo.cz

www.pmo.cz

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.