Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch

24.8.2015 0:00

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch byla vytvořena na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pracovní skupina  poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. Pracovní skupina bude také MMR předávat informace o konkrétních potřebách rozvoje Jihomoravského kraje, bude identifikovat projektové záměry, které není možné finančně podpořit z Evropských strukturálních a investičních fondů a vydávat doporučení k zaměření národních dotačních programů zaměřených na podporu cestovního ruchu.

Statut a jednací řád Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch, schválený dne 18. 3. 2016 Regionální stálou konferencí pro území Jihomoravského kraje můžete nalézt zde.

Složení PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

Instituce Člen Náhradník Stránky

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

Mgr. Zuzana Vojtová
(garant pracovní skupiny)

vojtova@ccrjm.cz

Mgr. Ing. Monika Hlávková

hlavkova@ccrjm.cz

 www.ccrjm.cz

Jihomoravský kraj

Ing. Petr Hýbler

hybler.petr@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.kr-jihomoravsky.cz
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

RNDr. Pavel Grégr, Ph.D.

pavel.gregr@rrajm.cz

Mgr. Libor Opluštil

libor.oplustil@rrajm.cz

www.rrajm.cz
Jihomoravský kraj

Ing. Ivana Lukášková

lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz

nenominován www.kr-jihomoravsky.cz
Letiště Brno a. s.

Mgr. Jiří Filip

jirka.filip@brno-airport.cz

Ing. Tomáš Plaček

tomas.placek@brno-airport.cz

www.brno-airport.cz
Úřad regionální rady Jihovýchod

Mgr. Viktor Jaroš

jaros@jihovychod.cz

Mgr. Richard Hubl

hubl@jihovychod.cz

www.jihovychod.cz
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Mgr. Dagmar Šnajdarová

snajdarova.dagmar@npu.cz

nenominován www.npu.cz
Asociace turistických informačních center ČR

Ing. Dita Hojačová

d.hojacova@mukyjov.cz

nenominován

www.aticcr.cz
MAS Moravský kras

Jozef Jančo

jozef.janco@seznam.cz

Petr Revenda

masmk@seznam.cz

www.mas-moravsky-kras.cz
ECEAT

Mgr. Pavel Pichler

pavel@eceat.cz

nenominován www.eceat.cz
Magistrát města Brna

Ing. MgA. Barbora Podhrázská

podhrazska.barbora@brno.cz

Ing. Michal Jelínek

jelinek.michal@brno.cz

www.brno.cz
Klub českých turistů

Ing. Luděk Leder

l.leder@seznam.cz

nenominován www.kct.cz
Asociace průvodců ČR

Ing. Marina Sedláková

marinas@seznam.cz

Martina Zdražilová

 

www.asocacepruvodcu.cz
Biskupství brněnské

Mgr. Zlata Keprtová

keprtova@biskupstvi.cz

Bc. Petra Dolíhalová

dolihalova@biskupstvi.cz

www.biskupstvi.cz
Asociace hotelů a restaurací ČR

Beatrice Vojtková

genman@hibrno.cz

Michal Říčánek

ricanek@hotelinternational.cz

www.ahrcr.cz
ANNO JMK

Gerta Mazalová

gerta.mazalova@seznam.cz

Michal Lepka

info@annojmk.cz

www.annojmk.cz
Asociace cestovních kanceláří ČR

Michal Veber

michal.veber@ackcr.cz

Martina Košlíková

martina.koslikova@ackcr.cz

www.ackcr.cz
Veletrhy Brno

Mgr. Radoslav Klepáč

rklepac@bvv.cz

nenominován www.bvv.cz
Národní vinařské centrum

Ing. Pavel Krška

pavel.krska@vinarskecentrum.cz

nenominován www.vinarskecentrum.cz
Turistické informační centrum Brno

Mgr. Jana Janulíková

janulikova@ticbrno.cz

Mgr. Petra Kovářová

kovarova@ticbrno.cz

www.ticbrno.cz


Turistické informační centrum Mikulov

Marcela Koňáková

konakova@mikulov.cz

nenominován

www.mikulov.cz


Zámek Slavkov u Brna

Mgr. Eva Oubělická, DiS.

reditelka@zamek-slavkov.cz

nenominován www.zamek-slavkov.cz
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Ing. Helena Piskovská

region.socr@dringbrno.cz  

nenominován www.socr.cz

Masarykova univerzita -
Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Martin.Sauer@econ.muni.cz

Ing. Andrea Holešinská, Ph.D.

Andrea.Holesinska@econ.muni.cz

www.muni.cz

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.