2016

12.1.2016 0:00

Přehled jenání RSK JMK v roce 2016:

18. 3. 2016

24. 6. 2016

23. 9. 2016

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.