Jednání RSK JMK

26.3.2015 0:00

Zasedání RSK JMK se konají minimálně dvakrát ročně, v případě potřeby lze členy RSK svolat častěji.

Přehled jednání RSK JMK:

2018

23. 2. 2018

22. 6. 2018

21. 9. 2018

 

2017

13. 1. 2017

24. 3. 2017

23. 6. 2017

22. 9. 2017

2016

18. 3. 2016

24. 6 . 2016

23. 9. 2016

2015

7. 4. 2015

26. 6. 2015

2. 10. 2015

11.12.2015

2014

31. 3. 2014

12. 12. 2014

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.