Metodické pokyny, dokumenty

26.3.2015 0:00

Národní dokument k území dimenzi

  • Územní dimenze je Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020 chápána jako realizace priorit a opatření dotačních programů s ohledem na regionální diferenciace a docílení tak efektivnější podpory konkurenceschopnosti a řešení sociálních a environmentálních

    aspektů. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto tématu zřídilo web www.uzemnidimenze.cz.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.