Členové RSK JMK

26.3.2015 0:00

 Členy Regionální stálé konference jmenují členské instituce vyjmenované ve Statutu RSK JMK. V tabulce níže uvádíme seznam členů RSK JMK nominovaných jednotlivými členskými institucemi RSK JMK.

Instituce Jméno a příjmení E-mail Web

Jihomoravský kraj
předseda RSK JMK, zástupce RSK JMK v Národní stálé konferenci

JUDr. Bohumil Šimek hejtman@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Ing. Taťána Malá mala.tatana@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Jan Vitula vitula.jan@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Martin Maleček malecek.martin@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Bc. Roman Hanák hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno Ing. Petr Vokřál vokral.petr@brno.cz www.brno.cz
SMOČR* Mgr. František Lukl, MPA f.lukl@mukyjov.cz, starosta@mukyjov.cz www.smocr.cz
SMOČR* Mgr. Ivo Polák sekr@blansko.czpolak@blansko.cz www.smocr.cz
SMOČR* Rostislav Koštial kostial@mikulov.cz www.smocr.cz
SMOČR* Mgr. Libor Beránek starosta@sokolnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* RNDr. Libor Kabát starosta@lednice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Richard Janderka starosta@vedrovice.cz www.smocr.cz
Svaz místních samospráv ČR Jozef Pavlík pavlikjozef@email.cz, obec@brezi.cz www.smscr.cz
SPOV** PaedDr. Zdeněk Peša starosta@olesnice.cz www.spov.org
JIC*** Mgr. Petr Chládek chladek@jic.cz www.jic.cz
Krajská síť NS MAS Mgr. Vít Hrdoušek hrdousek.v@straznicko.cz www.nsmascr.cz
Krajská hospodářská komora Mgr. Petr Kostík khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
ANNO ČR**** Jaromír Hron hron@annojmk.cz www.annojmk.cz
Masarykova univerzita doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. prorektor.rozvoj@muni.cz www.muni.cz
Agentura pro sociální začleňování Mgr. Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz www.vlada.cz
Úřad práce ČR - krajská pobočka RNDr. Josef Pitner, Ph.D. josef.pitner@bm.mpsv.cz www.mpsv.cz
Svaz vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray tibor.nyitray@svcr.cz

www.svcr.cz

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.   Mgr. Zuzana Vojtová vojtova@ccrjm.cz www.ccrjm.cz

* SMOČR - Svaz měst a obcí České republiky

** SPOV - Spolek pro obnovu venkova

*** JIC - Jihomoravské inovační centrum

**** ANNO ČR - Asoociace nestátních neziskových organizací v ČR

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.