Náhradníci RSK JMK

26.3.2015 0:00

V tabulce níže uvádíme přehled náhradníků RSK JMK nominovaných za jednotlivé členské instituce RSK JMK.  

Instituce Jméno a přijmení E-mail Web
Jihomoravský kraj Ing. Ludmila Hrachovinová hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Ivo Minařík, MPA minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj JUDr. Roman Heinz, Ph.D. heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Martin Petřík petrik.martin@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj Ing. Rostislav Snovický snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno Richard Mrázek mrazek.richard@brno.cz www.brno.cz
SMOČR* Ing. Jiří Lukášek lukasek@rousinov.cz www.smocr.cz
SMOČR* MVDr. Zdeněk Wetter starosta@kunstat-mesto.cz www.smocr.cz
SMOČR* Bc. Hana Nedomová hana.nedomova@boskovice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Lubomír Šmíd obec@kobylnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Pavel Prokop starosta@otnice.cz www.smocr.cz
SMOČR* Ing. Petr Slavík starosta@jezerany-marsovice.cz www.smocr.cz
Svaz místních samospráv ČR Ing. Lubomír Vedra vedra@ouvranov.cz www.smocr.cz
SPOV** Ing. Stanislav Kamba starosta@visky.cz www.smocr.cz
JIC*** Dr. David Uhlíř uhlir@jic.cz www.jic.cz
Krajská síť NS MAS Mgr. Jiří Hrubý masbobrava@gmail.com

www.nsmascr.cz

Krajská hospodářská komora Ing. Michal Štefl Stefl-Michal@komora.cz, khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
ANNO ČR**** Ing. Jitka Bednářová jitka.bed@seznam.cz www.annojmk.cz
MZLU Brno Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. vojtech.adam@mendelu.cz www.mzlu.cz
Agentura pro sociální začleňování Mgr. Adam Čajka cajka.adam@vlada.cz www.vlada.cz
Úřad práce ČR - krajská pobočka RNDr. Jiří Fukan jiri.fukan@bm.mpsv.cz www.mpsv.cz
Svaz vinařů ČR Ing. Martin Půček martin.pucek@svcr.cz

www.svcr.cz

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Mgr. Ing. Monika Hlávková

hlavkova@ccrjm.cz

www.ccrjm.cz

 *SMOČR - Svaz měst a obcí České republiky

** Spolek pro obnovu venkova

***Jihomoravské inovační centrum

**** Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.