Jednací řád RSK JMK

26.3.2015 0:00

Aktuální verzi Jednacího řádu RSK JMK si můžete stáhnout zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.