12. zasedání RSK JMK

8.6.2017 0:00

V pátek 23. června 2017 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, v Brně uskuteční 12. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Program jednání můžete nalézt a odkazu níže.

Pozvánka

Zápis včetně příloh

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.