Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost

26.3.2015 0:00

Primárním úkolem pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost je zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) dle stanovených pokynů a harmonogramu.

Dle metodického pokynu pro KAP bude pracovní skupina složena ze zástupců klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území kraje. Při sestavování této platformy bude zajištěna reprezentativnost z pohledu vzdělávání v regionu (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce ITI, zástupci MAP atd.).

Složení PS pro vzdělávání a zaměstnanost:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor školství KrÚ JMK

JUDr. Hana Poláková
(garant pracovní skupiny)

polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz

RNDr. Hana Slobodníková

slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz

 www.kr-jihomoravsky.cz

Masarykova univerzita

Bc. Kristina Dvořáková

k.dvorakova@rect.muni.cz

Mgr. Marcela Vrchotová

vrchotova@rect.muni.cz

www.muni.cz
Statutární město Brno

PhDr. Marie Klusoňová

klusonova.marie@brno.cz

Mgr. Irena Hudcová

hudcova.irena.osmt@brno.cz

www.brno.cz
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Tomáš Grulich

grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
ANNO JMK

Jaromír Hron

hron@annojmk.cz

Zdeněk Hloušek

info@annojmk.cz

www.annojmk.cz
Odbor školství KrÚ JMK

Mgr. Lucien Rozprým

rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Oldřich Vybíral

vybiral.oldrich@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Zástupce pro gymnázia

Mgr. Miroslav Marek

marek@gymkren.cz

Mgr. Jan Kaplan

kaplan@gymkren.cz

 
Zástupce pro střední odborné školy

Ing. Ladislav Němec

ladislav.nemec@sokolska.cz

PaeDr. Libor Havelka

libor.havelka@spssbrno.cz

 

 
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

RNDr. Miloš Šifalda

milos.sifalda@jcmm.cz

Ing. Michael Doležal

michael.dolezal@jcmm.cz

www.jcmm.cz
Zástupce ITI Brno

Ing. Bc. Roman Chmelař

chmelar.roman@brno.cz

Ing. Petr Šašinka

sasinka.petr@brno.cz

www.brno.cz
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Ing. Tomáš Psota

psota@khkjm.cz

Mgr. Petr Kostík

p.kostik@volny.cz

www.khkjm.cz
Úřad práce ČR

RNDr. Josef Pitner, Ph.D.

josef.pitner@bm.mpsv.cz

RNDr. Jiří Fukan, Ph.D.

jiri.fukan@bm.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz
Centrum vzdělávání všem

Mgr. Hana Rozprýmová

rozprymova@vzdelavanivsem.cz

Martin Majcík

majcik@vzdelavanivsem.cz

www.vzdelavanivsem.cz
Zástupce EVVO a zájmového vzdělávání

Mgr. Hana Korvasová

hana.korvasova@lipka.cz

Mgr. Jiří Vorlíček

jiri.vorlicek@lipka.cz

www.lipka.cz
EU SERVIS

Ing. Jan Šild

sild@euservis.cz

Ing. Petr Volek, Ph.D.

volek@euservis.cz

www.euservis.cz
Liga lidských práv

Monika Tannenbergerová

monika.tannenbergerova@llp.cz

Mgr. Marek Zemský

marek.zemsky@llp.cz

www.llp.cz
Agentura pro sociální začleňování

Bc. Markéta Fišarová

fisarova.marketa@vlada.cz

Mgr. Olga Kusá

kusa.olga@vlada.cz

www.socialni-zaclenovani.cz
 

 

 

 

Asociace ředitelů církevních škol

Ing. Jiří Cočev

jirka@bigyzr.cz

nenominován  
Gymnázium J.G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o.

Ing. Ivo Procházka

reditelstvi@skolskykomplex.cz, prochazka@skolskykomplex.cz 

nenominován www.skolskykomplex.cz
Pedagogická fakulta MU

Ing. Mgr. Libor Lněnička, Ph.D.

lnenicka@ped.muni.cz

nenominován www.ped.muni.cz
Jihomoravské inovační centrum

David Marek

marek@jic.cz

nenominován www.jic.cz
Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Lenka Řeháková

lenka.rehakova@nuv.cz

nenominován www.nuv.cz
Krajské sdružení NS MAS

Mgr. Jiří Hrubý

masbobrava@gmail.com

Bc. Barbora Palánová

palanova@masboskovickoplus.cz

www.nsmascr.cz

Národní institut pro další vzdělávání

Mgr. Šárka Dostalová

dostalovas@nidv.cz

nenominován www.nidv.cz
Odbor školství KrÚ JMK

Ing. Erika Dittrichová, DiS.

dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz

nenominován

www.kr-jihomoravsky.cz

Česká školní inspekce

PhDr. Irena Borkovcová, MBA

Irena.Borkovcova@csicr.cz

Mgr. Ivana Přichystalová

Ivana.prichystalova@csicr.cz

www.csicr.cz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.