Pracovní skupina pro sociální oblast

26.3.2015 0:00

Pracovní skupina pro sociální oblast byla vytvořena z vlastní iniciativy RSK JMK. Pracovní skupina pro sociální oblast poskytne platformu pro koordinovaný rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb, které v Jihomoravském kraji zajišťují různí poskytovatelé. Pracovní skupinou budou vybírány, konzultovány a sledovány strategické projekty v oblasti poskytování sociálních služeb.

Složení PS pro sociální oblast:

Instituce Člen Náhradník Stránky

Odbor sociálních věcí KrÚ JMK

Mgr. Martin Petřík
(garant pracovní skupiny)

petrik.martin@kr-jihomoravsky.cz

JUDr. Libuše Holasová

holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

Sokolnice

Mgr. Libor Beránek

starosta@sokolnice.cz

Jiří Životský

zivotsky@sokolnice.cz

www.sokolnice.cz
Diecézní charita Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

oldrich.haicman@charita.cz

PhDr. Petr Horehleď

petr.horehled@charita.cz

www.dchb.charita.cz
IQ Roma servis, z. s.

Mgr. Katarína Klamková

katarina.klamkova@iqrs.cz

Mgr. Lenka Maléřová

lenka.malerova@iqrs.cz

www.iqrs.cz
Občanská poradna Brno

Mgr. David Oplatek

poradna.brno@volny.cz

Bc. Barbora Vyhnánková

poradna.brno@volny.cz

www.poradnabrno.eu
Krajská koordinátorka pro romské záležitosti a referentka pro národnostní menšiny

PaeDr. Věra Koupilová

koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Simona Neubauerová

neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno

Mgr. Eva Gregorová

gregorova.eva@brno.cz

Ing. Eva Kalová

kalova.eva@brno.cz

www.brno.cz
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně

Ing. Jiří Frolec

jiri.frolec@bm.mpsv.cz

Ing. Ondřej Piňous

ondrej.pinous@bm.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz
Betanie - křesťanská pomoc

Ing. Jitka Bednářová

jitka.bed@seznam.cz

Ing. Daniel Zásměta

daniel@zasmeta.eu

www.betanie.eu
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

Mgr. Tomáš Grulich

grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
ÚRR Jihovýchod

Mgr. Viktor Jaroš

jaros@jihovychod.cz

Mgr. Richard Hubl

hubl@jihovychod.cz

www.jihovychod.cz
Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Jan Mochťák

mochtak.jan@vlada.cz

Mgr. Adam Čajka

cajka.adam@vlada.cz

www.socialni-zaclenovani.cz  
Společnost Podané ruce o. p. s.

MUDr. Jiří Dolák

dolak@podaneruce.cz

Mgr. Romana Vašátková

vasatkova@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz
Zástupce ITI Brno

Ing. Bc. Roman Chmelař

chmelar.roman@brno.cz

Ing. Petr Šašinka

sasinka.petr@brno.cz

www.brno.cz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.