Kontakt

19.3.2015 10:00

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

 

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D., odbor regionálního rozvoje, tel. č.: 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Tomáš Grulich, odbor regionálního rozvoje, tel. č.: 541 651 363, e-mail: grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Lucie Ralenovská, odbor regionálního rozvoje, tel. č.: 541 658 828, e-mail: ralenovska.lucie@kr-jihomoravsky.cz

Dotaz
Jméno
Email
Dotaz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.