Kontakt

19.3.2015 10:00

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

jméno                                 funkce                             odbor             telefon                    email                                      
Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. projektový manažer regionální rozvoj 541 651 348 fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Tomáš Grulich koordinátor regionálního akčního plánu regionální rozvoj 541 651 363 grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Lucie Ralenovská koordinátorka RSK JMK regionální rozvoj 541 658 828 ralenovska.lucie@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Vojtěch Kasina koordinátor pracovních skupin regionální rozvoj 541 651 319 kasina.vojtech@kr-jihomoravsky.cz
Dotaz
Jméno
Email
Dotaz
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.